Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Τι είναι το TEACCH

Τι είναι το TEACCH

Το Teacch είναι ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα για άτομα με αυτιστικές διαταραχές όλων των ηλικιών και όλων των επίπεδων δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια δομημένη τεχνική, απόλυτα εξειδικευμένη στην οπτική επεξεργασία, στην οργάνωση της φυσικής δομής του δωματίου και στην παροχή οπτικών πληροφοριών για τις δραστηριότητες.

Στόχος του Teacch είναι να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό, να αυξήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους μέχρι την ώριμη ηλικία. Αυτή η μέθοδος βασίζεται εξ ολοκλήρου σε οπτικές πληροφορίες, ώστε το παιδί να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα στοιχεία του προγράμματος σπουδών.

Η εν λόγω μέθοδος, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις ικανότητες και τις ανάγκες, όσο και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, αποσκοπεί στην αύξηση της ανεξαρτησίας του και στον έλεγχο της συμπεριφοράς του.