ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Brief info

Ονομάζομαι Μαρία - Αλεξάνδρα Δημητριάδου και είμαι λογοθεραπεύτρια. Τελείωσα τη σχολή λογοθεραπείας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τις σπουδές και την εξειδίκευση μου. Στο παρελθόν έχω λάβει μέρος εθελοντικά σε κέντρο θεραπειών πρώιμης παρέμβασης

Η κλινική μου εμπειρία περιλαμβάνει κυρίως παιδιά με καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου, αρθρωτικές διαταραχές, φωνολογικές διαταραχές, γλωσσική́ καθυστέρηση, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομα

Ως φοιτήτρια αλλά ακόμα και σήμερα έχω εργαστεί παράλληλα σε σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) σε παιδιά που χρήζουν παράλληλης στήριξης.

Είμαι συνεργάτης κέντρο Ειδικών Θεραπειών «αγωγή» εργάζομαι ως λογοθεραπέυτρια παρέχοντας τις υπηρεσίες μου σε παιδιά.

Leave a comment