Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Τι είναι η Σχολή Γονέων;

Τι είναι η Σχολή Γονέων;

Στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια εποχή γρήγορων εναλλαγών καταστάσεων και συναισθημάτων, το να είσαι γονιός δεν είναι πια αυτοσχεδιασμός.

Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να προφασιζόμαστε άγνοια, ή να περιφρονούμε τις κατακτήσεις των ανθρωπιστικών επιστημών – κυρίως στην ψυχολογία του παιδιού και στην κοινωνική ψυχολογία, όπως ίσως μπορεί να αγνοούμε τις κατακτήσεις άλλων επιστημών και της τεχνολογίας.

Εξ’ άλλου, τα μέλη μιας οικογένειας, υπόκεινται ατομικά ή συλλογικά σε ισχυρές ασταθείς κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις. Συχνά λοιπόν , μέσα από συγκρούσεις ενδοοικογενειακές μπορούν, αν δεν προχωρήσουν συστημικά στην αλληλοκατανόηση, να καταστραφούν. Πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά και συστηματικά συνείδηση της σχέσης που τους συνδέει μεταξύ τους και μεταξύ της ομάδας που διαμορφώνουν, μέσα στο κοινωνικό σύνολο που ζουν και δρουν.

Έτσι μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί η δράση της Σχολής Γονέων : Ενημέρωση και διαμόρφωση – διαφοροποίηση, η μία στενά συνδεδεμένη με την άλλη.

Το Κέντρο « ΑΓΩΓΗ » οργανώνει δύο φορές το μήνα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης ( Σχολή Γονέων ) σε ομαδικό επίπεδο.