Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Τι είναι η Παιγνιοθεραπεία;

Τι είναι η Παιγνιοθεραπεία;

Η Παιγνιοθεραπεία αφορά, κατά μείζονα λόγο, παιδιά ηλικίας 3-12 ετών και βασίζεται στη θεωρία ότι το παιγνίδι αποτελεί θεραπεία, διότι σύμφωνα με τους ειδικούς θεωρείται μέσο επικοινωνίας, έκφρασης, μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού.

Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση, η οποία βασίζεται στο παιγνίδι, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, τις ανησυχίες τους, τους φόβους και τις επιθυμίες τους.

Η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά, διαγνωστικά και βεβαίως θεραπευτικά, ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, τόσο σε ατομικό, όσο και ομαδικό επίπεδο.

Οι βασικότεροι στόχοι και επιδιώξεις της Παιγνιοθεραπείας είναι:

  • Η Ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού.
  • Η Κοινωνικοποίηση αυτού.
  • Η Έκφραση των συναισθημάτων του.
  • Η Οργάνωση του « εγώ ».
  • Η Κατανόηση του « είμαι » και του « θέλω ».

Τρόποι Παρέμβασης και Θεραπείας

Η Παιγνιοθεραπεία λειτουργεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Πόσο διαρκεί;

Η κάθε συνεδρία της παιγνιοθεραπείας διαρκεί 60 λεπτά και τα μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί, τη συνεργασία των γονέων, καθώς επίσης και το θεραπευτικό πλαίσιο, που θα ορισθεί.

Το Κέντρο « ΑΓΩΓΗ » αξιολογεί την κάθε περίπτωση του παιδιού και έχει ως στόχο την καλύτερη, αλλά και γρηγορότερη αποκατάσταση δυσκολιών, όπως επίσης και την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.