Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Μαθησιακές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες εκείνες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην έκφραση, τη γραφή και την επεξεργασία γραπτού λόγου.

Χαρακτηρίζονται από την έντονη δυσκολία του παιδιού να κατακτήσει τις ικανότητες της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής, σε βαθμό ανάλογο με την ηλικία του, τη νοημοσύνη του και τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα που έχει δεχτεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε κάποια μορφή νοητικής υστέρησης και μπορούν να αντιμετωπιστούν με απόλυτη επιτυχία, μέσα από την ορθή αξιοποίηση των σύγχρονων επαγγελματικών μεθόδων.

Επιγραμματικά τα είδη μαθησιακών δυσκολιών:

Το Κέντρο « ΑΓΩΓΗ » αξιολογεί την κάθε περίπτωση του παιδιού και έχει ως στόχο την καλύτερη, αλλά και γρηγορότερη αποκατάσταση δυσκολιών, όπως επίσης και την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.