Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς
 
Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς