Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Δυσλεξία

Δυσλεξία

H δυσλεξία συνδέεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής, τόσο με την απόκτηση της ανάγνωσης, όσο και με την αστάθεια της ορθογραφίας, εξ αιτίας της περιορισμένης ευχέρειας που διαθέτει στο χειρισμό των λέξεων στο γραπτό λόγο. Η νοημοσύνη ενός δυσλεκτικού μαθητή κυμαίνεται κατά κανόνα σε φυσιολογικά επίπεδα, ενίοτε ίσως και πάνω από το μέσο όρο.

Η δυσλεξία ουδεμία σχέση έχει με την νοητική καθυστέρηση.

Οι βασικές δυσκολίες είναι οι ακόλουθες:

  • Αδυναμία στην ακουστική σύλληψη και διάκριση των φθόγγων.
  • Αδυναμία στην οπτική αντίληψη και μνήμη, καθώς επίσης και αδυναμία παρατηρητικότητας των μορφών.
  • Αδυναμία στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων.
  • Δυσκολίες και αστάθεια στον προσανατολισμό των παιδιών στο χώρο και το χρόνο.
  • Αδυναμία στη θέση, στη μορφή και στις « αυθαίρετες » σειροδετήσεις.

Τρόποι αντιμετώπισης της δυσλεξίας

Προκειμένου να εντοπιστούν επακριβώς οι δυσκολίες και οι ελλείψεις του παιδιού, ο θεραπευτής χορηγεί στο μαθητή το Αθηνά-Τεστ, βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου, ο μαθητής θα ακολουθήσει μαθήματα ειδικής διαπαιδαγώγησης.