Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Δυσαριθμησία

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία αφορά τις παρατηρούμενες δυσκολίες στον τομέα της αριθμητικής και λαμβάνει τις εξής μορφές:

  • Δυσκολία σε δραστηριότητες που αφορούν την αντίληψη της ποσότητας, τις ομαδοποιήσεις, τις σειροδετήσεις, τις ταξινομήσεις, τη διάκριση των αριθμών, τη γνώση της σωστής σειράς των αριθμών, την παράλειψη, ή ελλιπή χρήση των αριθμητικών δεδομένων.
  • Δυσκολία στις πράξεις πρόσθεσης και σε επίπεδο που υπερβαίνει τη δεκάδα.
  • Δυσκολία σε κάθετες πράξεις με λανθασμένη τοποθέτηση των αριθμών.
  • Δυσκολία σε πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Εδώ οι δυσκολίες εντείνονται περισσότερο, τόσο λόγω της ελλιπούς γνώσης της προπαίδειας, όσο και εξ αιτίας των δυσκολιών στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
  • Δυσκολία στην κατανόηση συνολικά του μαθηματικού προβλήματος . Εν προκειμένω, ο μαθητής δυσκολεύεται να εντοπίσει και να αξιολογήσει επαρκώς τα δεδομένα μιας άσκησης και συνακολούθως δεν δύναται να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών. Απεναντίας, κάποια νούμερα χρησιμοποιούνται τυχαία για την εκτέλεση πράξεων, χωρίς προφανώς να μπορεί να αιτιολογηθεί η σκοπιμότητάς τους.
  • Προβλήματα μνήμης όταν δεν μπορούν να αποκαλέσουν αυτόματα και γρήγορα τους αριθμούς, ή τις αριθμητικές πράξεις που απαιτούνται.

Τρόποι αντιμετώπισης της δυσαριθμησίας

Προκειμένου να εντοπιστούν οι δυσκολίες και οι ελλείψεις του μαθητή, ο θεραπευτής του χορηγεί το Αθηνά-Tεστ, προκειμένου ο μαθητής να ακολουθήσει μαθήματα ειδικής διαπαιδαγώγησης.