Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Δυσαναγνωσία

Δυσαναγνωσία

Η δυσαναγνωσία είναι η διαταραχή εκείνη η οποία σχετίζεται με τις χαμηλές επιδόσεις του παιδιού στην ανάγνωση. Οι επιδόσεις αυτές ευρίσκονται σε πιο χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις αναμενόμενες για τη χρονολογική του ηλικία, τη μετρηθείσα νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που λαμβάνει.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

  • Αργή ανάγνωση με δισταγμό και χωρίς ροή.
  • Έλλειψη εκφραστικότητας.
  • Αντικατάσταση, επανάληψη και αντιστροφή γραμμάτων, ή συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (φάβω αντί βάφω, γράαφω αντί γράφω, στέπη αντί τσέπη.)
  • Παράλειψη φθόγγων σε άπλες λέξεις ( λησής αντί ληστής. )
  • Παράλειψη συλλαβών ( καπές αντί καναπές. )
  • Δυσκολία στην ανάγνωση και την προφορά πολυσύλλαβων και ασυνήθιστων λέξεων.
  • Χάσιμο αράδας- σειράς.
  • Ελλιπής κατανόηση κειμένου.

Τρόποι αντιμετώπισης της δυσαναγνωσίας

Προκειμένου να εντοπιστούν επακριβώς οι δυσκολίες και οι ελλείψεις του παιδιού, ο θεραπευτής χορηγεί στο μαθητή το Αθηνά-Tεστ, βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου, ο μαθητής θα ακολουθήσει μαθήματα ειδικής διαπαιδαγώγησης.