Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη Παθητικού Λεξιλογίου – Ενέργειες

Ανάπτυξη Ενεργητικού Λεξιλογίου (Να Το Λέει) – Συγκεκριμένες Ενέργειες

Αύξηση Μέσου Μήκους Εκφοράς- Δομή Πρότασης -Υποκείμενο (Υ), Ρήμα(Ρ), Αντικείμενο (Α)

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ζήτηση Χρώματος

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ανάπτυξη Ενεργητικού & Παθητικού Λεξιλογίου

1. Χρώματα

2. Σχήματα

3. Ζώα

4. Τοπικές Έννοιες ( Μέσα – Έξω )

5. Μίμηση Ζώων