Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Τι είναι η Δραματοθεραπεία;

Τι είναι η Δραματοθεραπεία;

Η Δραματοθεραπεία ως γνωστόν, είναι σύνθετη λέξη και αποτελείται από τις λέξεις Δράμα ( δράση, δρω ) και Θεραπεία. Βασίζεται δε στην αντίληψη ότι το θέατρο έχει αναμφίβολα θεραπευτική επίδραση στον άνθρωπο.

Σαν ψυχοθεραπευτική μέθοδος είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τα άτομα που βρίσκονται σε μία αδρανή ψυχολογική κατάσταση και επιθυμούν να περάσουν στο στάδιο της δράσης.

Η εν λόγω μέθοδος, βασίζεται στην καλλιτεχνική έκφραση και δεν έχει περιορισμούς ηλικίας, αλλά ούτε απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο. Ενθαρρύνει δε τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση.

Είναι μία αποτελεσματική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται και λειτουργεί, είτε αυτόνομα, είτε συμπληρωματικά με άλλες θεραπευτικές μεθόδους.

Πόσο διαρκεί;

Η κάθε συνεδρία της δραματοθεραπείας διαρκεί 60 λεπτά και τα μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί, τη συνεργασία των γονέων, καθώς επίσης και το θεραπευτικό πλαίσιο, που θα ορισθεί.

Το Κέντρο « ΑΓΩΓΗ » αξιολογεί την κάθε περίπτωση του παιδιού και έχει ως στόχο την καλύτερη, αλλά και γρηγορότερη αποκατάσταση δυσκολιών, όπως επίσης και την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.