Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Ο όρος Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος περιλαμβάνει κάθε έκφανση της γνωστής αναπτυξιακής διαταραχής του φάσματος του Αυτισμού.

Ο συγκεκριμένος όρος δύναται να προσεγγίσει συνολικά τον αυτισμό,  είτε σε κείνη της υψηλής λειτουργικότητας, σύνδρομο Asperger, είτε άλλες ενδιάμεσες μορφές του.

Αυτού του τύπου οι νεύρο-ψυχολογικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από ποιοτικές ανωμαλίες ως προς τις κοινωνικές συναλλαγές και τους τρόπους επικοινωνίας που αναπτύσσει το παιδί εντός του περιβάλλοντος του, καθώς επίσης και από περιορισμένο, στερεότυπο και επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων.

Οι αναπτυξιακές αυτές διαταραχές αποτελούν σε ποιοτικό επίπεδο, διάχυτο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του ατόμου, υπό οιανδήποτε συνθήκη και ποικίλουν σε έκταση και βαρύτητα αναλόγως την περίπτωση.

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα σύνδρομα που εντάσσονται στις Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

 1. Αυτισμός της παιδικής ηλικίας :
  αυτιστική διαταραχή, βρεφικός αυτισμός, βρεφική ψύχωση.

 2. Άτυπος αυτισμός :
  άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας, νοητική καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά.

 3. Σύνδρομο Rett

 4. Σύνδρομο Asperger:
  αυτιστική ψυχοπαθητική διαταραχή, σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας.

 5. Διαταραχή υπερδραστηριότητας, σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεότυπες κινήσεις.

 6. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μη καθοριζόμενη.

 7. Άλλα είδη αποργανωτικής διαταραχής της παιδικής ηλικίας:
  βρεφική άνοια, σύνδρομο Heller.