Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Διαγνωστικά Τεστ μαθησιακών δυσκολιών

Διαγνωστικά Τεστ μαθησιακών δυσκολιών

Τι είναι το Αθηνά-Tεστ;

Πρόκειται για ένα ψυχοπαιδαγωγικό τεστ, ικανό να εντοπίσει και διαγνώσει τις δυσκολίες μάθησης, τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Το Αθηνά-Tεστ δείχνει, όχι μόνο το εάν και κατά πόσον το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού είναι αντίστοιχο με κείνο της χρονολογικής του ηλικίας, αλλά και τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σε κάποιες επιμέρους ικανότητες και επιδόσεις του.


Επιμέρους τομείς που εξετάζει:

 • Νοητική Ικανότητα
 • Άμεση Μνήμη Ακολουθιών
 • Ολοκλήρωση Παραστάσεων
 • Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα
 • Νευρο-ψυχολογική Ωριμότητα


Με το Αθηνά-Τεστ βγαίνουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Καθορισμός βαθμού ανάπτυξης του παιδιού – ελλειμματικός, μέσος, ή κανονικός.
 • Εντοπισμός των περιοχών αυτών που είναι ελλειμματικές και που μπορούν να ενοχοποιηθούν για παρούσες, ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης του παιδιού στο σχολείο.
 • Διάγνωση και εντοπισμός δυσκολιών μάθησης.
 • Ενδο-ατομικές διαφορές.


Οι υποκλίμακες του Αθηνά-Tεστ έχουν σταθμιστεί έτσι ώστε, αν και περιέχουν διαφορετικό εξεταστικό υλικό, να καθίσταται δυνατή η μεταξύ τους σύγκριση, όπως:

α) οπτικοαυστικό ( επικοινωνία )

β) σημασιολογικό

γ) λεκτικό

δ) γραφο-κινητικό

ε) χειρισμός αντικειμένων


Σε ποιες ηλικίες χορηγείται το Αθηνά-Τεστ;

 • Σε παιδιά ηλικίας πέντε ( 5 ) έως εννέα ( 9 ) ετών, που πρόκειται να ξεκινήσουν το σχολείο, ή που φοιτούν ήδη σ’ αυτό, προκειμένου να αξιολογηθεί η μαθησιακή τους δυνατότητα, από κοινού με τις δεξιότητες και τη νοητική τους ωριμότητα.
 • Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας με σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες, ώστε να τεθεί θεραπευτικό πλαίσιο.


Διαδικασία

Για να χορηγηθεί το Αθηνά-Tεστ, χρειάζεται να γίνουν τρεις συναντήσεις με το παιδί και μία συνάντηση με τους γονείς.


Ποιος το κάνει το Αθηνά-Τεστ;

Το Αθηνά-Τεστ, πραγματοποιείται αυστηρά, μόνο από ειδικευμένους θεραπευτές, οι οποίοι βεβαίως διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση, ώστε στη συνέχεια, να βεβαιώσουν και αντίστοιχα πιστοποιημένα αποτελέσματα.

Τα εν λόγω αποτελέσματα, βεβαίως γίνονται αποδεχτά, τόσο από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς.