Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Βρες τα γράμματα ή τις καταλήξεις με τα μανταλάκια για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Βρες τα γράμματα ή τις καταλήξεις με τα μανταλάκια για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν τους κανόνες των ρημάτων, όμως δυσκολεύονται να μάθουν τις εξαιρέσεις.
Στο παρακάτω παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να ξεχωρίζει τις καταλήξεις των ρημάτων, μαζί με τις εξαιρέσεις τους.
Υλικά: ξύλινα μανταλάκια, μαύρος μαρκαδόρος, σελίδες Α4 κι ένας διάφανος φάκελος ( Εικόνα 1 ).

Εικόνα 1

Κόβουμε τις σελίδες Α4 για να δημιουργηθούν οι κάρτες.
Στην αρχή δίνουμε στο παιδί μία κάρτα με δύο μανταλάκια από μια συγκεκριμένη ομάδα ρημάτων ( π.χ καταλήξεις –ίζω ). Για να βοηθήσουμε το παιδί μπορούμε να διαβάσουμε το ρήμα ( Εικόνες 2, 3 ).
Εικόνα 2

Εικόνα 3

Στη συνέχεια τοποθετούμε δύο κάρτες με τρία μανταλάκια, πάλι από την ίδια ομάδα ρημάτων. ( Εικόνες 4, 5 ).
Εικόνα 4

Εικόνα 5

Συνεχίζουμε διαδοχικά τις κάρτες με τα μανταλάκια, ώστε να τοποθετηθούν μπροστά από το παιδί όλες οι κάρτες με τα μανταλάκια ανακατεμμένα. (Εικόνα 6 ).
Εικόνα 6

Ζητάμε από τον μαθητή να τοποθετήσει το σωστό μανταλάκι σε κάθε κάρτα ( Εικόνα 7 ). Το κάνουμε με όλες τις ομάδες των ρημάτων.
Εικόνα 7

Βάζουμε τα μανταλάκια μέσα στο διάφανο φάκελο και παρουσιάζουμε μπροστά με στο παιδί τις κάρτες ( Εικόνα 8 ).
Εικόνα 8

Ζητάμε από το παιδί να διαβάσει το ρήμα και να βρει το σωστό μανταλάκι από το φάκελο με το σωστό γράμμα, ή την σωστή κατάληξη του ρήματος ( Εικόνα 9 ).

Το ίδιο ακριβώς γίνεται με όλες τις ομάδες των ρημάτων. Για να διευκολύνουμε το παιδί, μπορούμε να του διαβάσουμε το ρήμα.
Πατήστε στο παρακάτω link για εκτύπωση
Βρες τα γράμματα με τα μανταλάκια


Μιλένα Βολίκα
Ειδική Παιδαγωγός- Νηπιαγωγός