Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης σε δυσκολίες που ενδεχομένως να αφορούν τον συναισθηματικό ή ψυχικό κόσμο του ατόμου. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από έναν αριθμό συνεδριών με εκπαιδευμένο ψυχολόγο ή ενίοτε ψυχίατρο και κυρίως έχει σαν στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από τη δυσκολία, τον ψυχικό πόνο, την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτογνωσίας, με στόχο το άτομο να καταστεί και πάλι λειτουργικό σε όλους τους τομείς της κοινωνικής του ζωής. Ξεκινάει πάντα μετά από αίτημα του θεραπευόμενου, ενώ η συνειδητή απόφαση και το προσωπικό κίνητρο είναι βασικά στοιχεία για την  πορεία και το καλύτερο αποτέλεσμα της έκβασής της.

Ως διαδικασία η ψυχοθεραπεία στηρίζεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Αυτή είναι μια σχέση συμμαχίας απέναντι στο πρόβλημα και τον προσωπικό στόχο του πελάτη. Ως χρέος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής, να καλλιεργήσει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και κατανόησης ώστε ο θεραπευόμενος να νοιώσει άνετα και να μπορέσει να εκφράσει χωρίς άγχος σκέψεις και συναισθήματα.