Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Τα οφέλη της πρώιμης παρέμβασης

Τα οφέλη της πρώιμης παρέμβασης


 

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος ανάπτυξης, θέτοντας ένα θεμέλιο στην παιδική ηλικία και όχι μόνο για τη γνωστική λειτουργία. συμπεριφορικές, κοινωνικές και αυτορρυθμιστικές ικανότητες · και τη σωματική υγεία. Ωστόσο, πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν διάφορους άγχους κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που μπορεί να βλάψουν την υγιή ανάπτυξή τους. Τα προγράμματα παρέμβασης για την πρώιμη παιδική ηλικία σχεδιάζονται για να αμβλύνουν τους παράγοντες που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο κακών αποτελεσμάτων.

Η έγκαιρη παρέμβαση συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και τις οικογένειές τους με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της κατάστασης, ισχύει για παιδιά σχολικής ηλικίας ή νεότερους που ανακαλύπτονται ή έχουν κίνδυνο να αναπτύξουν μια κατάσταση η οποία να επηρεάσει την ανάπτυξή τους. Η έγκαιρη παρέμβαση  Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να είναι διορθωτική ή προληπτική στη φύση, αποκαθιστώντας τα υπάρχοντα αναπτυξιακά προβλήματα ή εμποδίζοντας την εμφάνισή τους.
Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στο παιδί ή στο παιδί και την οικογένεια. Αυτές οι υποστηρίξεις μπορεί να έχουν τη μορφή μαθησιακών δραστηριοτήτων ή άλλων δομημένων εμπειριών που επηρεάζουν άμεσα ένα παιδί ή που έχουν έμμεσα αποτελέσματα μέσω της κατάρτισης γονέων ή με άλλο τρόπο την ενίσχυση του περιβάλλοντος που παρέχει φροντίδα.
Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή μεταξύ της γέννησης και της σχολικής ηλικίας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν.

Γιατί παρέμβαση νωρίς; 

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για να παρέμβουμε νωρίς με ένα εξαιρετικό παιδί:

  1. Να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του παιδιού.
  2. Να παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια στην οικογένεια.
  3. Να μεγιστοποιήσουμε το όφελος του παιδιού και της οικογένειας για την κοινωνία.

Ο χρόνος παρέμβασης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός όταν ένα παιδί κινδυνεύει να χάσει την ευκαιρία να μάθει σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Εάν δεν αξιοποιηθούν οι πιο διδακτικές στιγμές ή τα στάδια της μεγαλύτερης ετοιμότητας, ένα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται να μάθει κάποια συγκεκριμένη ικανότητα αργότερα.
Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης υποστηρίζουν επίσης τους γονείς και τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι οικογένειες συχνά αντιμετωπίζουν απογοήτευση, άγχος, απογοήτευση και αδυναμία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αμφότερα την ευημερία της οικογένειας και να επηρεάσει περαιτέρω την ανάπτυξη του παιδιού ειδικών αναγκών. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να έχουν βελτιωμένη στάση για τον εαυτό τους και το παιδί τους, να βελτιώσουν την πληροφόρηση και τις δεξιότητες για τη διδασκαλία του παιδιού τους και να απελευθερώσουν περισσότερο χρόνο για ψυχαγωγία και απασχόληση. Επιπρόσθετα, αυξάνουν σημαντικά την ικανότητα του παιδιού να ενσωματωθεί στο μελλοντικό κοινωνικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του σχολείου, της κοινότητας και τελικά της απασχόλησης.
Ένας άλλος λόγος για να παρέμβουμε νωρίς είναι ότι η κοινωνία θα αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη. Το αυξημένο αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό κέρδος του παιδιού και η μειωμένη εξάρτηση από τους κοινωνικούς θεσμούς, η αυξημένη ικανότητα της οικογένειας να αντιμετωπίσει την παρουσία ενός εξαιρετικού παιδιού και ίσως η αυξημένη επιλεξιμότητα του παιδιού για απασχόληση, παρέχουν όλα οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη.
Η μάθηση και η ανάπτυξη είναι στο υψηλότερο ποσοστό τους στα προσχολικά έτη. Ορισμένα παιδιά, λόγω των συνθηκών που παρατηρούνται κατά τη γέννηση, των ειδικών αναγκών ή των αναπτυξιακών καθυστερήσεων που συμβαίνουν τα πρώτα χρόνια, κινδυνεύουν να χάσουν μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα της μάθησης και ανάπτυξης. Η έγκαιρη παρέμβαση βοηθά τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά τα πρώτα χρόνια.

Είναι η έγκαιρη παρέμβαση πραγματικά αποτελεσματική;

Η έγκαιρη παρέμβαση αυξάνει τα αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά οφέλη για το παιδί, βελτιώνει τη λειτουργία της οικογένειας και αποκομίζει μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία. Έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη παρέμβαση έχει ως αποτέλεσμα το παιδί:

  1. Να χρειάζεται λιγότερη ειδική εκπαίδευση και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες αργότερα στη ζωή.
  2. Διατηρούνται σε βαθμό λιγότερο συχνά,και σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορεί να διακριθεί από τους συμμαθητές μη ανάπηρους χρόνια μετά την παρέμβαση.

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται γρήγορα.
Τα πράγματα τόσο απλά όσο οι καθημερινές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τη μάθηση ενός παιδιού όταν πρόκειται για τη γνωστική, κοινωνική, σωματική, προσαρμοστική και επικοινωνιακή του ανάπτυξη.
Εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση, είναι συνετό να αντιμετωπίσετε αυτές τις ανησυχίες καθώς ανακαλύπτονται.
Αυτό είναι το θέμα της πρώιμης παρέμβασης. Πρόκειται για την εισαγωγή των σωστών παρεμβάσεων στη ζωή ενός παιδιού όσο το δυνατόν νωρίτερα – όταν το μυαλό τους είναι το πιο δεκτικό στην εκμάθηση νέων – για να τους βοηθήσει να γίνουν επιτυχημένοι μαθητές.
Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης μπορούν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή τροχιά του παιδιού σας και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για το παιδί σας, την οικογένειά σας και την κοινότητά σας.
 

Μην περιμένετε μέχρι να είναι πολύ αργά

Λάβετε βοήθεια σήμερα

 
 
Μιλένα Βολίκα
Ειδική Παιδαγωγός- Νηπιαγωγός
Υπεύθυνη του επιστημονικού κέντρου «Αγωγή»