Τηλ. : 2111004545, 6983737705  |  Διεύθυνση : Βασιλέως Γεωργίου 11Α, Πειραιάς

Εξωτερικά προγράμματα

Εξωτερικά προγράμματα

Τα εξωτερικά προγράμματα αποτελούν προγράμματα δραστηριοτήτων στην κοινότητα και απευθύνονται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης ή με διαταραχές όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα κ.α. καθώς και ενήλικες με ανάλογες δυσκολίες.

Τα εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα,  προάγουν τις  διαπροσωπικές σχέσεις, την επικοινωνία, την υπευθυνότητα και την αντίληψη του εαυτού μέσα από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες στο εξωτερικό περιβάλλον. Στα προγράμματα αυτά, μπορεί να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, πάρκα, να οργανωθούν ξεναγήσεις σε μουσεία, θέατρα και κινηματογράφους, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Παράλληλα, σε κάθε έξοδο τα παιδιά διδάσκονται και γενικεύουν κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς περιήγησης σε δημόσιους πολυσύχναστους χώρους (μετρό, εμπορικά κέντρα κ.α.) καθώς και διαχείριση χρημάτων όποτε υπάρχει η ευκαιρία. Πραγματοποιούνται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, συνοδεία ειδικών θεραπευτών, όπου προσαρμόζουν την συχνότητα, την διάρκεια και την θεματολογία στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Για παράδειγμα, τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τον τόνο της φωνής, την πλάκα και τη γλώσσα του σώματος καθώς επίσης και να τα ερμηνεύσουν. Επίσης, εκείνα με κοινωνική και αγχώδη διαταραχή σε ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις μπορεί να καταληφθούν από αισθήματα πανικού με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Ακόμη τα άτομα με διαταραχές λόγου όπως τραυλισμό συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στις σχέσεις και στο να μάθουν να κινούνται και να συνδιαλλάσσονται στο εξωτερικό περιβάλλον,  λόγω των δυσκολιών τους και όχι από την έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το ίδιο δύσκολο είναι και για τους γονείς να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις με τα παιδιά τους. Έτσι εκτός της συμμετοχής τους όπου κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιείται παράλληλα συμβουλευτική τους από εξειδικευμένο ψυχολόγο.