Μιλένα Βολίκα ( Ειδική Παιδαγωγός- Υπεύθυνη του επιστημονικού κέντρου » Αγωγή «

 

 

Κατερίνα Σολωμού ( Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος )

 

 

Μιλένα Βολίκα ( Ειδική Παιδαγωγός- Υπεύθυνη του επιστημονικού κέντρου » Αγωγή «

 

 

Μιλένα Βολίκα ( Ειδική Παιδαγωγός- Υπεύθυνη του επιστημονικού κέντρου » Αγωγή «- Κατερίνα Σολωμού ( Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος )

 

 

Αποστολή μηνύματος